Văn hóa ZHONGKAI

Trên con đường phát triển, ZHONGKAI luôn chú trọng vào công tác xây dựng, phát triển bản sắc, văn hóa doanh nghiệp, tạo sự nhất quán xuyên suốt mọi hoạt động của công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của công ty, ZHONGKAI luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc năng động, chuyển nghiệp và bình đẳng về cơ hội cho tất cả các thành viên trong Công ty nhằm phát huy tối đa năng lực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân.

1. Văn hóa ZHONGKAI thể hiện trong tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động

Từ những ngày đầu thành lập, ZHONGKAI đã đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình. Qua đó, xây dựng công ty từng bước lớn mạnh, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt. Những mục tiêu đó là:

• Hiệu quả – Lợi nhuận

• Giữ gìn chữ “Tín” với khách hàng

• Tăng trưởng

• Vì con người ZHONGKAI

Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những thành viên trong công ty, ZHONGKAI quyết tâm phấn đấu để tạo môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng để phát triển, đảm bảo cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển xã hội.

2. Văn hóa ZHONGKAI thể hiện trong phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của từng thành viên

Nhằm xây dựng một phong cách làm việc kiểu mới, dựa trên cốt lõi là mối quan hệ con người với con người, con người với tổ chức, ZHONGKAI luôn luôn coi trọng việc đào tạo nhân viên không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong tất cả các khía cạnh công việc. Ngoài ra ZHONGKAI còn luôn khuyến khích các thành viên được thể hiện sự sáng tạo và đóng góp những suy nghĩ ý kiến của bản thân trong mọi công việc tập thể nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân – làm nền tảng cho sự phát triển của tập thể. 

3. Văn hóa ZHONGKAI thể hiện trong các hoạt động tập thể 

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các hoạt động tập thể, các sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, Tết và tạo điều kiện để tất cả các thành viên tham gia. Đây chính là cơ hội để các thành viên gắn bó hơn, hiểu nhau hơn, là sợi dây thắt chặt tình đồng nghiệp để cùng nhau sát cánh trong công việc cũng như trong cuộc sống.