Trách nhiệm môi trường

Là một nhà sản xuất, ZHONGKAI luôn phấn đấu xây dựng một môi trường sản xuất và làm việc xanh - sạch nhằm giảm thiểu tối đa các loại chất thải ra môi trường xung quanh