Quá trình phát triển

Được thành lập vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Nhà máy nhanh chóng lắp đặt và hoàn thiện dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại. Từ nay đã đạt được 100% công xuất hoạt động với sản lượng 5000 tấn/năm