Chứng nhận chất lượng

ZHONGKAI ALUMINUM đã được liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.